(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.731 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.731 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 พ.ย. 58) อยู่ที่ 35.731 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 พ.ย. 58) อยู่ที่ 35.682 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.049 บาท/ดอลลาร์)