(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2828 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2828 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 พ.ย. 58) อยู่ที่ 38.2828 บาท/ยูโร

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 พ.ย. 58) อยู่ที่ 38.3933 บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.4662 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1105 บาท/ยูโร)