แจงส่งจนท.สำนักงานสถิติฯสำรวจการบริหารงานของรัฐบาล

แจงส่งจนท.สำนักงานสถิติฯสำรวจการบริหารงานของรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมส่งจนท.สำนักงานสถิติฯออกสำรวจความพึงพอใจประชาชนต่อการบริหารงาน 27 พ.ย.-4 ธ.ค.นี้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้บริหารประเทศครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558 โดยได้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเจ้าของประเทศว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานมากน้อยแค่ไหน หรือมีสิ่งใดที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปผสมผสานกับข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีอยู่ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะลงพื้นที่ทั่วประเทศไปสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 ราย รวมจำนวน 7,200 คน ในระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.58 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งประเด็นนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล ในแต่ละด้าน และความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะความคิดเห็นต่อสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดและมีความคิดเห็นอย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องการให้รัฐบาลเข้าไปดูแลแก้ไข 

"นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนและพัฒนาการทำงานทุกด้าน โดยเฉพาะการนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย จึงได้กำชับให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งรัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังจากที่รัฐบาลบริหารประเทศครบ 1 ปี และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสำรวจความคิดเห็นระดับชาติ หรือ National Poll ที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสัปดาห์นี้ โดยได้เน้นย้ำว่าไม่ว่าผลสำรวจจะออกมาเป็นเช่นไร รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน"พล.ต.สรรเสริญ กล่าว