TFEX REPORT 26 พฤศจิกายน 2558

TFEX REPORT 26 พฤศจิกายน 2558

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณการซื้อขายที่ 155,495 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 100,067 สัญญา Single Stock Futures 48,729 สัญญา Gold Futures 3,914 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 3,721 สัญญา ส่วน Brent Crude Oil Futures มีปริมาณการซื้อขาย 137 สัญญา SET50 Index Options 2,275 สัญญา และ USD Futures 373 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (4 พฤศจิกายน 2558) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,076,947 สัญญา 

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ เคลื่อนไหวในแดนลบต่อเนื่องตลอดวัน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 874.82 จุด ลดลง -11.37 จุด (-1.28%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z15 (90,232 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 873 จุด ลดลง -12.80 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -1.82 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา JASZ15 (6,037 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.94 บาท ลดลง -0.09 บาท

ในส่วนของทองคำ ราคา London Gold AM Fixing ล่าสุด อยู่ที่ 1,072.20 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง -0.80 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.07%) โดย Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z15 (2,864 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 18,260 บาท เพิ่มขึ้น บาท

สมาชิกตลาด TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. กสิกรไทย และ บ.ล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 39.89%


             ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

       ผู้ลงทุนสถาบัน                   30.99%

       ผู้ลงทุนทั่วไป                     60.91%

      ผู้ลงทุนต่างประเทศ                8.10%