ผบ.ตร.สั่งเด้ง ผู้การฯลำปาง เข้าช่วยราชการศปก.ตร.

ผบ.ตร.สั่งเด้ง ผู้การฯลำปาง เข้าช่วยราชการศปก.ตร.

ผบ.ตร.สั่งเด้ง ผู้การฯลำปาง เข้าช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 647/2558 ให้ พล.ต.ต. กริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และพล.ต.ต. ภาดล ประภานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรมจังหวัดน่าน สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558