ลดบริโภคเนื้อหนุนแผนภูมิอากาศโลกสำเร็จ

ลดบริโภคเนื้อหนุนแผนภูมิอากาศโลกสำเร็จ

กลุ่มคลังสมองของอังกฤษพบ ลดบริโภคเนื้อสัตว์จะทำให้แผนลดการปล่อยก๊าซในปัจจุบันประสบความสำเร็จ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

รายงานของนักวิจัยจากกลุ่มนักวิเคราะห์อิสระด้านการต่างประเทศ “ชาทามเฮาส์” และมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ พบว่า ภาคปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก 15% หากไม่ลดความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ ภาคปศุสัตว์จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ

นักวิจัยยังพบด้วยว่า ขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมในตะวันตกหลายประเทศมีการบริโภคเนื้อสัตว์ถึงระดับล้นเกินแล้ว เกินระดับดีต่อสุขภาพตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้ราวสองเท่า และเมื่อรวมกับการบริโภคเนื้อของชนชั้นกลางใหม่ในประเทศกำลังพัฒนา การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 76% ภายในปี 2593

ผู้เขียนรายงาน “นางลอรา เวลส์ลีย์” กล่าวว่า การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ถือเป็นชัยชนะที่แท้จริงทุกด้าน ทั้งในแง่ของสุขภาพและสภาพภูมิอากาศโลก ในช่วงที่รัฐบาลทั้งหลายกำลังมองหายุทธศาสตร์ เพื่อหาข้อสรุปการควบคุมก๊าซเรือนกระจกในที่ประชุมปารีสให้ได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุด