ธ.โลกเผยแผนช่วยแอฟริกาสู้อากาศเปลี่ยนแปลง

ธ.โลกเผยแผนช่วยแอฟริกาสู้อากาศเปลี่ยนแปลง

ธนาคารโลกเตรียมเแผนฉบับใหม่ ช่วยเหลือประเทศในแอฟริกาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

นาคารโลกเตรียมนำแผนการที่ชื่อว่า “การเร่งสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาคาร์บอนต่ำ: แผนธุรกิจสภาพภูมิอากาศแอฟริกา” ไปเปิดตัวในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งแผนการดังกล่าวจะกำหนดมาตรการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทรัพยากรในทวีป ทั้งประชาชน ผืนดิน ผืนน้ำ และเมืองต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบเตือนภัยก่อนหน้านี้

ประธานกลุ่มธนาคารโลก “นายจิม ยอง คิม” เปิดเผยว่า ภูมิภาคซับซะฮาราของแอฟริกามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดสภาพภูมิอากาศรุนแรง และผลการศึกษาของธนาคารโลกยังพบว่า อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่ความแคระแกรนของเด็ก โรคมาลาเรีย ไปจนถึงราคาอาหารพุ่งสูงและภัยแล้ง

ตามแผนการดังกล่าว แอฟริกาต้องการเงินปีละ 5,000-10,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่โลกร้อนขึ้น 2 องศาเซลเซียสโดยธนาคารโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ประเมินว่า ต้นทุนในการจัดการความยืดหยุ่นของสภาพอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น 20,000-50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในกลางศตวรรษนี้ และขยับขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศาเซลเซียส