'วิษณุ'ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง

'วิษณุ'ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง

"วิษณุ" ลงพื้นที่อำเภอลับแล ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง ย้ำแล้งยาวนาน เกษตรกรลดทำนาปรัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมาตรการเยี่ยวยา หรือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยลงพื้นที่โครงการขุดสระเก็บน้ำลำห้วยพญาใจ หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลปัญหาและแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้โครงการขุดสระเก็บน้ำลำห้วยพญาใจ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบกลางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีฉุกเฉินจากรัฐบาล จำนวน 1 ล้านบาท ในการขุดสระเก็บน้ำ กว้าง 68 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 7.50 เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนที่ไหลหลากจากหวยพญาใจ จากที่เคยไหลหลากโดยเปล่าประโยชน์ ได้ประมาณ 21,000 ล้าน ลบ.เมตร

สระเก็บน้ำดังกล่าวแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลชัยจุมพล และตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล ใช้ปลูกพืชไร่ พืชสวน และทำนา 2,250 ไร่ หรือ 600 ครัวเรือน โดย อบต.ชัยจุมพลยังได้สนับสนุนงบประมาณ1ล้านในการขุดลอกคลองส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชนยาว 1,850 เมตร ซึ่งเป็นสระเก็บน้ำต้นแบบในการเก็บกักน้ำฝนใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้นางวิษณุ ได้กล่าวและพบประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอำเภอลับแลว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและยาวนาน จึงอยากให้เกษตรกรระมักระวังการใช้น้ำ โดยเฉพาะการทำนาปรัง ควรลดพื้นที่ และหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี2557จากที่ทำนาปรัง1.9แสนไร่ ปัจจุบันลดลงเหลือ4หมื่นกว่าไร่ ถือว่าชาวนาให้ความร่วมมือ โดยมีเกษตรกรกว่า18,000ครัวเรือสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และหันไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ45ล้านบาท ทำให้ผู้ประสบภัยแล้งยังพอรายได้แม้ไม่ได้ทำนาปรัง

"ไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากในวันเสาร์ ที่28พฤศจิกายน นี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมประชุมร่วมกับผู้นำประเทศทั่วโลก ที่กรุงปารีส ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรงดทำนา แต่เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งผลผลิตและเงินทุน จึงขอความร่วมมือลดพื้นที่ทำนาปรังลง และมองหาพืชทดแทน หรืออาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัว ขณะเดียวกันยังฝากให้ผู้ว่าฯจังหวัด สำรวจแหล่งน้ำ และวิธีการเก็บกักน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะน้ำฝน" นายวิษณุกล่าว