คลังหวังเงินลงทุนภาครัฐหนุนเศรษฐกิจ

คลังหวังเงินลงทุนภาครัฐหนุนเศรษฐกิจ

"อภิศักดิ์" รมว.คลัง หวังเงินลงทุนภาครัฐหนุนเศรษฐกิจ เผยปีหน้าเตรียมลงทุนอีก 20 โครงการ วงเงิน 1.6 ล้านล้านบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 5 ปี 2558 ระบุว่าได้พิจาณาแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยปีนี้จะมีการลงนามทั้งหมดวงเงินลงทุน 180,000 ล้านบาท จาก 6 โครงการลงทุน และปีหน้าลงนามเพิ่มอีก 20 โครงการ วงเงิน 1.6 ล้านล้านบาท แต่เม็ดเงินแต่ละโครงการลงทุนจะทยอยออกสู่ระบบในช่วงหลายปีข้างหน้า

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ปี 2559 เงินลงทุนภาครัฐออกสู่ระบบประมาณ 134,000 ล้านบาท ในปี 2560 เงินลงทุนออกสู่ระบบ 300,000 ล้านบาท และปี 2561 เงินลงทุนออกสู่ระบบ 400,000 ล้านบาท จึงทำให้ตั้งแต่ปีหน้า “ก้าวสู่ปีแห่งการลงทุน” เมื่อเงินลงทุนภาครัฐออกสู่ระบบจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอกชนพิจารณาแผนการลงทุนมากขึ้น เพราะรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการหลายด้าน เช่น การหักค่าเสื่อมราคาได้ถึง 2 เท่า จะช่วยลดภาระได้อย่างมาก คาดว่าจะทำให้จีดีพีขยายตัวตามเป้าหมายร้อยละ 3.8 สำหรับแหล่งทุนมาจากงบประมาณ การร่วมลงทุน PPP และระดมทุนผ่านกองทุน Thailand Future Fund

สำหรับการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ระยะเร่งด่วนผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Soft Loan SMEs) ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ระยะเวลา 7 ปี วงเงินสินเชื่อ 100,000 ล้านบาท ล่าสุดธนาคารออมสินแจ้งที่ประชุมว่าธนาคารพาณิชย์เสนอขอสินเชื่อเต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาทแล้ว เพราะรายใดเสนอก่อนให้สิทธิ์ก่อน จึงต้องพิจาณาว่าควรให้วงเงินเพิ่มหรือไม่