พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 395 ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 395 ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 395 ลบ. รายย่อยซื้อ 1.5 พันลบ. สถาบันขาย 1.5 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 448 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 26 พ.ย. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 2,536.27 4,102.11 -1,565.84

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,849.77 4,400.86 448.91

นักลงทุนต่างชาติ 7,091.23 7,487.02 -395.79

นักลงทุนทั่วไป 19,199.52 17,686.80 1,512.72

มูลค่าการซื้อขาย 33,676.79 ล้านบาท