อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (26 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (26 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลาประมาณ 17.02 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)