คลังคาดจีดีพีปี 58 โตถึง 3%

คลังคาดจีดีพีปี 58 โตถึง 3%

สศค. คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ มีโอกาสขยายตัวได้เกิน 3% จากเดิมที่ว่าจะอยู่ระดับ 2.8% หลังมาตรการรัฐหนุนดันเศรษฐกิจขยายตัว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี58 มีโอกาสขยายตัวได้เกิน 3% มากกว่าที่คาดไว้จะขยายตัวได้ 2.8% เนื่องจากมีหลายมาตรการของรัฐบาลที่ สศค. ยังไม่ได้นำมาประเมินในการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ เช่น มาตรการเร่งให้ภาคเอกชนลงทุน ที่ให้นำรายจ่ายที่ลงทุน ภายในไตรมาสที่ 4 มาหักเป็นรายจ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หากมีเอกชนเข้ามาลงทุนจำนวนมาก จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สศค.ประเมินว่า การขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี 58 จะขยายตัวได้ดี จากเงินลงทุนของงบประมาณปี 59 ที่สูงถึง 540,000 ล้านบาท เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมามี 440,000 ล้านบาท โดยเฉพาะมีเงินงบประมาณลงทุนจากมาตรการตำบลละ 5 ล้านบาท เงินจากการลงทุนขนาดเล็ก 16,000 ล้านบาท ที่ต้องเบิกจ่ายให้หมดภายในเดือน ธ.ค.นี้

ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการให้หน่วยราชการเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมให้ได้ 50% ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 59 หรือ ภายในสิ้นปี 58 โครงการให้เงินลงทุนในโครงการขนาดเล็กให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เคยของบประมาณแล้วไม่ได้ ทางสำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ 24,000 ล้านบาท มีการอนุมัติแล้ว 23,000 ล้านบาท ซึ่งต้องเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. เช่นกัน

“เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมานานแล้วตั้งแต่ปี 57 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 0.9% และเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวได้ 3% ไตรมาส 2 ขยายตัวได้ 2.8% ไตรมาส 3 ขยายตัวได้ 2.9% และไตรมาสสุดท้ายคาดว่ายังขยายตัวได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้มากกว่า 3% และจะขยายตัวดีตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 59 เป็นต้นไป เพราะมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลออกผลเต็มที่ โดย สศค. คาดว่าเศรษฐกิจปี 59 จะขยายตัวได้ 3.8%”

อย่างไรก็ตาม มาตรการการเงินการคลังที่ผลักดันตามนโยบายรัฐบาล จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ช่วงที่เหลือของปี 58 และปี 59 ทั้งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล, การส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน, การส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล, การกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล, การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี), โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นต้น