รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (26 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (26 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558