สถานการณ์ยาง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์ยาง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 0.71 บาทและ 0.70 บาท อยู่ที่ 37.78 บาท/กก. และ 40.15 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.71 บาท และ 0.70 บาท แตะระดับ 37.78 บาท/กก. และ 40.15 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับได้รับปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ และอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่งราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ยางแผ่นดิบ                                   37.78 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                        40.15 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                        37.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน              36.00 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร