'การุณ'ย้ำเขตพื้นที่ฯดูแลสอบครูผู้ช่วย28-29พ.ย.

'การุณ'ย้ำเขตพื้นที่ฯดูแลสอบครูผู้ช่วย28-29พ.ย.

"การุณ" เตรียมแบ่งสายผู้บริหาร สพฐ. ลงตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย 28-29 พ.ย.นี้ กำชับเขตพื้นที่ฯ ดูแลใกล้ชิด

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่2/2558ใน225เขตพื้นที่การศึกษาและ1สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)ใน60กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง3,986อัตรา แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)183เขต อยู่ในเขตพื้นที่ปกติ จำนวน2,152อัตรา และเขตพัฒนาพิศษ112อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)42เขต เป็นเขตพื้นที่ปกติ1,559อัตราและเขตพัฒนาพิเศษ19อัตรา และสศศ. เป็นเขตพื้นที่ปกติ123อัตราและเขตพัฒนาพิเศษ17อัตรา

ทั้งนี้ สพฐ.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่2-8พ.ย.พบว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น20,340ราย ในจำนวนนี้ถูกตัดสิทธิ์จำนวน223รายเนื่องจากพบว่ามีการสมัครสอบคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง เหลือผู้สมัคร20,117ราย และเมื่อวันที่16-27พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีการประเมินประวัติและผลงาน คะแนนเต็ม50คะแนน โดยในวันที่28พ.ย.นี้จะมีการสอบ ภาค ก.ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู100คะแนน และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง100คะแนน และภาค ค.สอบสัมภาษณ์50คะแนน ในวันที่29พ.ย.ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเกินร้อยละ60ในวันที่4ธ.ค.นี้

นายการุณ กล่าวต่อว่า ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหรือเหตุจำเป็นครั้งนี้ สพฐ.ให้อำนาจคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯเป็นผู้พิจารณาดำเนินการกำหนดวิธีการคัดเลือก ซึ่งพบว่ามีเขตพื้นที่ฯ140เขตดำเนินการออกข้อสอบเอง ที่เหลือ85เขตมอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกข้อสอบและ1เขตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายออกข้อสอบ

“ได้กำชับให้ผอ.เขตพื้นที่ฯ ทุกแห่งลงกำกับติดตามการสอบอย่างใกล้ชิด การออกข้อสอบ การจัดส่งข้อสอบต่างๆ หรือการเก็บข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น ทั้งหมดนี้จะต้องมีคณะกรรมการลงไปควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งผมได้ย้ำชัดเจนว่าถ้าเกิดปัญหา เกิดความผิดพลาดขึ้นในพื้นที่ใดผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยในวันที่28-29พ.ย.นี้ ผมก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงจะแบ่งสายผู้บริหาร สพฐ.ไปในเขตพื้นที่ฯอื่นๆด้วย”นายการุณ กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด5อันดับ ได้แก่ คอมพิวเตอร์2,943ราย สังคมศึกษา2,780ราย วิทยาศาสรตร์1,987ราย พลศึกษา1,764ราย และปฐมวัย1,600ราย ส่วนกลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด5อันดับ ได้แก่ ภาษาพม่า1ราย ประวัติศาสตร์1ราย วิศวกรรมไฟฟ้า1ราย สาธารณสุขศาสตร์1ราย ภาษามลายู1ราย และการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร1ราย ขณะที่กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัคร ได้แก่ ภาษาเกาหลี ศิลปะการแสดง กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

นอกจากนี้ เขตพื้นที่ฯที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สศศ.614ราย สพม.2จำนวน401ราย สพม.6จำนวน388ราย สพป.เชียงราย เขต3จำนวน383ราย สพม.1จำนวน350ราย สพม.28จำนวน339ราย และเขตพื้นที่ฯที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด ได้แก่ สพป.แพร่ เขต2จำนวน5คน สพป.เลย เขต3จำนวน5ราย สพป.พัทลุง เขต2จำนวน4ราย สพป.ศรีษะเกษ เขต2จำนวน4ราย และสพป.ลำพูน เขต2จำนวน3ราย