ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)