ประกาศราคาแร่ (26 พ.ย.58)

ประกาศราคาแร่ (26 พ.ย.58)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)