'สรอรรถ'ชี้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ได้รัฐบาลอ่อนแอ

'สรอรรถ'ชี้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ได้รัฐบาลอ่อนแอ

"สรอรรถ"ชี้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ทำให้เกิดรัฐบาลอ่อนแอ หนุนโทษตัดสิทธิตลอดชีวิต แต่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบโปร่งใสเเละเป็นธรรม

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ว่า ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากนัก ในส่วนของระบบการเลือกตั้งที่จะใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมนั้น เข้าใจว่ากรธ.ต้องการแก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา แต่แนวคิดนี้เท่าที่เคยมีประสบการณ์มา จะทำให้เกิดรัฐบาลผสม ซึ่งรัฐบาลผสมมีปัญหามีข้อบกพร่องมาตลอด ไม่เข้มแข็งในการบริหารงาน เพราะมีการเกรงอกเกรงใจกัน มีการต่อรองตำแหน่งต่อรองกระทรวงกัน

ถ้าที่สุดแล้วใครคิดว่ากติกานี้ดีก็ลงเลือกตั้งไป  คิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องลง ซึ่งการออกแบบก็มีข้อบกพร่องให้เห็นอยู่แล้วไม่มีสูตรอะไรตายตัว สำหรับข้อเสนอให้มีการตัดสิทธิตลอดชีวิตคนที่ทุจริตเลือกตั้งนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง แต่มีข้อคำนึงในส่วนกระบวนการตรวจสอบที่ต้องทำให้เกิดความรวดเร็ว  โปร่งใส และเป็นธรรม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาดำเนินการเรื่องการสร้างความปรองดอง นายสรอรรถ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยุติ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ฝ่าย ถ้าอยากให้ประเทศกลับสู่ความปรองดองการมีคณะกรรมการก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ความปรองดองขึ้นอยู่กับผู้เล่นคือนักการเมืองว่าอยากเห็นประเทศ เดินต่อไปข้างหน้าอย่างไร ควรที่จะเลิกขัดแย้ง เพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว มีหลายอย่างที่ต้องแข่งขัน หากเรามัวแต่มาขัดแย้ง จะไปสู้เขาได้อย่างไร ให้ดีควรยุติความขัดแย้งแล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศ