'นพดล'ชี้คนที่จะผ่าทางตันการเมือง ไม่ใช่องค์กรอิสระ

'นพดล'ชี้คนที่จะผ่าทางตันการเมือง ไม่ใช่องค์กรอิสระ

"นพดล"ระบุคนที่จะผ่าทางตันการเมืองคือคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่องค์กรอิสระ

นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นหลายฝ่ายเสนอว่า ถ้ามีทางตันหรือวิกฤตทางการเมือง อาจมีคปป.หรือให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ผ่าทางตันนั้น ตนเห็นว่า ต้องดูว่าทางตันมันเกิดจากอะไร ถ้าทางตันเกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติขัดแย้งกับฝ่ายบริหารก็มีกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจและกลไกการยุบสภาฯ คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งทั่วไปได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นกลไกตามวิถีทางประชาธิปไตยที่อารยประเทศใช้ แต่ถ้าทางตันเกิดจากการจงใจหรือไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ เช่น การปิดสนามบินหรือการชัตดาวน์ประเทศ หรือยึดสถานที่ราชการและทำเนียบรัฐบาล การปิดหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่รับสมัครเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ การละเมิดกฎหมายเช่นนี้ก็มีกลไกกฎหมายหลายฉบับที่สามารถจัดการได้อยู่แล้ว                  

ดังนั้นปัญหาไม่ใช่การขาดกลไกในการผ่าทางตันแต่ปัญหาคือการบังคับให้กลไกที่มีอยู่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อผ่าทางตันให้ได้ โดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้รัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองสามารถสั่งการให้กลไกของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ให้ได้ ส่วนข้อเสนอของกรธ.ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ผ่าทางตันโดยการใช้มาตรา 7 นั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะให้ผ่าอย่างไร มาตรา 7 เป็นเรื่องการอุดช่องโหว่ไม่ใช่การทะลวงทางตัน อยากให้กรธ.ศึกษาการใช้รัฐธรรมนูญในรอบหลายปีที่ผ่านมาว่า ข้อเสนอนั้นท่านคิดรอบคอบแล้วหรือ บทบาทศาลรัฐธรรมนูญคือการตีความรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง และต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด

ขอถามว่า ที่ผ่านมาบางครั้งทางตันทางการเมืองเกิดจากการตีความกฎหมายใช่หรือไม่ ส่วนวิกฤตการเมืองควรแก้ด้วยการเมือง ตนเชื่อว่าผู้ที่จะผ่าทางตันของประเทศคือคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่องค์กรอิสระองค์กรใด ปัญหาของไทยจึงไม่ใช่การขาดกลไกในการผ่าทางตัน แต่ปัญหาคือการทำให้กลไกต่างๆ ทำงานด้วยความเท่าเทียมเป็นธรรมกับคนไทยทุกคน และต้องให้คนที่ก่อให้เกิดทางตันรับผลตามกฎหมายจากการกระทำของตน กฎหมายต้องไม่เหมือนดาบที่ทู่กับฝ่ายตนเอง แต่แหลมคมกับฝ่ายตรงข้าม