เผยเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ไตรมาส 3 โต 6%

เผยเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ไตรมาส 3 โต 6%

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัว 6% ในช่วงไตรมาสสาม โดยคาดว่าจะเติบโตในอัตราเดียวกันไปตลอดทั้งปี

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6 ในไตรมาสสาม และคาดว่าจะเติบโตในอัตราเดียวกันไปตลอดทั้งปี

แรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในไตรมาสสามเป็นภาคการบริการ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 7.3 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 ด้านการเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ถดถอยไปอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เมื่อปีก่อน นายอาร์เซนิโอ บาลิซาคัน รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์กล่าววันนี้ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจเป็นสัญญาณแสดงถึงการเติบโตอย่างคงที่ และมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 6 ไปตลอดทั้งปี และมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต