'จิตภัสร์' ผนึกผู้หญิงชายแดนใต้ รณรงค์รุนแรงต่อผู้หญิง-เด็ก

'จิตภัสร์' ผนึกผู้หญิงชายแดนใต้ รณรงค์รุนแรงต่อผู้หญิง-เด็ก

"จิตภัสร์" ผนึกกำลังผู้หญิง 30จว.ชายแดนภาคใต้ รณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ร่วมเสวนา “บทบาทของผู้นำหญิง ต่อการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” เนื่องในวันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยในภาพรวมแต่ละพื้นที่ มีปัญหาแตกต่างกันในเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เราควรจะปลูกฝัง สร้างรากฐานครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการให้ศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อที่จะตอบโจทย์ของปัญหาที่ต้นเหตุได้

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กล่าวว่า ควรจะสร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลอดภัย สำหรับเด็กและผู้หญิง ให้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการสร้างกฏหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ส่วนนางวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า ทุกคนในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ที่นี่คือบ้านของเรา ทุกคนควรร่วมผลักดัน ส่งเสียงให้ทางภาครัฐดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล ในจังหวัดยะลาจะมีการจัดเวทีรณรงค์สาธารณะ ผู้หญิงต้องปลอดภัย ไร้ความรุนแรง การเดินรณรงค์ จากสนามเช้าเผือก ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การร่วมรณรงค์สาธารณะและเสวนาโดยคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ โดย 23 องค์กร โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก