(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3933 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3933 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 พ.ย. 58) อยู่ที่ 38.3933 บาท/ยูโร

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (24 พ.ย. 58) อยู่ที่ 38.4662 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0729 บาท/ยูโร)