LIT : Growth stock

LIT : Growth stock

ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก ถือ เป็น ซื้อ หลังราคาหุ้นปรับตัวลงมาหลังประกาศผลการดำเนินงาน 3Q15

ซึ่งแม้ว่าจะทำ New record High แต่ต่ำกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามจากเป้าหมายการเติบโตเชิงรุกและการทำงานอย่างหนักของผู้บริหารในการหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ ในการขยายสินเชื่อ Factoring และ E-Bidding ทำให้เรายังเชื่อมั่นว่า LIT ยังแสดงการเติบโตทั้งรายได้และกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2016 ที่ระดับ > 30% และคงราคาเหมาะสมปี 2016 ที่ 9.70 บาท 

คาดการณ์กำไร 4Q15 ทรงตัว แต่ยังส่งผลกำไรทั้งปี +40% ทะลุเป้าหมาย

แนวโน้มกำไร 4Q15 น่าจะทรงตัว Q-Q หรืออาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผ่าน 3Q15 เป็น High Season ของธุรกิจไปแล้ว ทั้งนี้เมื่อรวมกับกำไร 9M15 ที่อยู่ที่ 50.6 ลบ. (+47%Y-Y) ทำให้เราคงคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2015 ที่ 67 ลบ. +40%Y-Y ซึ่งถือว่ามากกว่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

แผนการขยายธุรกิจยังมีความตื่นเต้นในระยะกลาง-ยาว

ผู้บริหาร LIT เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2016 ยังคงเป้าหมายการเติบโตที่ 30% ทั้งสินเชื่อ, รายได้ และกำไรสุทธิ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักได้แก่การเติบโตเท่าตัวในธุรกิจสินเชื่อซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) และสินเชื่อเพื่อค้ำประกัน (E-Bidding) ในธุรกิจ Factoring บริษัทคาดว่ายังมีช่องว่างทางธุรกิจอีกมากโดยอิงจากอุตสาหกรรมที่มีลูกค้ากว่า 1 แสนราย ขณะที่บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่เพียง 1 พันราย และฐานสินเชื่อคงค้างต่ำเพียง 500 ลบ. คาดจะเติบโตเป็น 900 ลบ. ในปี 2016 ส่วนสินค้าเพื่อค้ำประกัน (E-Bidding) บริษัทเห็นโอกาสจากนโยบาย E-Bidding จากภาครัฐสร้างโอกาสให้ลูกค้าในกลุ่ม SME ขนาดเล็กซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท เราไม่รู้สึกแปลกใจต่อแผนการดำเนินงานในปี 2016 มากนัก แต่แผนงานในระยะกลางตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไปเริ่มมีความตื่นเต้นมากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายไปสู่ธุรกิจอื่นในกลุ่มการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดสาขาในต่างจังหวัดและการซื้อกิจการ

คงคาดการณ์กำไรปี 2016 เติบโต 31%

คงคาดการณ์กำไรปี 2016 ที่ 88 ลบ. +31%Y-Y โดยคาดการณ์ยอดสินเชื่อคงค้างที่ 1.47 พันลบ. +30%Y-Y สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท อิงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.5% ในปี 2015 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามการออกหุ้นกู้ใหม่ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลง และการขยายสินเชื่อในกลุ่มต้นน้ำและกลางน้ำมากขึ้นซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูงกว่าสินเชื่อปลายน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายการเติบโตเชิงรุกในธุรกิจ Bidding เราคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะเติบโตราว 27%Y-Y และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 32%Y-Y ทั้งนี้ Net margin อาจอ่อนตัวลงเล็กน้อยจาก 37.5% ในปี 2015 เป็น 37.1% ในปี 2016 เนื่องจากเป้าหมายการเพิ่มระดับการตั้งสำรองฯให้สูงขึ้นเป็น 2.5% ของสินเชื่อรวมจาก 2.3% ในปี 2015

ปรับมาใช้ราคาเหมาะสมปี 2016 ที่ 9.70 บาท แนะนำ ซื้อ

ราคาหุ้นปรับตัวลงมาหลังประกาศผลการดำเนินงาน 3Q15 ซึ่งแม้ว่าจะทำ New record High แต่ต่ำกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามจากเป้าหมายการเติบโตเชิงรุกและการทำงานอย่างหนักของผู้บริหารในการหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ ในการขยายสินเชื่อ ทำให้เรายังเชื่อมั่นว่า LIT ยังแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2016 เรายังคงราคาเหมาะสมปี 2016 ที่ 9.70 บาท อิง PEG 1 เท่า โดยคาดการณ์การเติบโตของกำไรใน 3 ปีข้างหน้า (2017-2019) ที่ราว 22% และปรับเพิ่มคำแนะนำจาก ถือ เป็น ซื้อ