พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 1.6 พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 1.6 พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 1.6 พันลบ. รายย่อยซื้อ 1.4 พันลบ. สถาบันขาย 1.4 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 1.6 พันลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 25 พ.ย. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 2,424.98 3,856.08 -1,431.10

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,309.62 3,642.34 1,667.28

นักลงทุนต่างชาติ 7,231.78 8,880.63 -1,648.85

นักลงทุนทั่วไป 17,021.98 15,609.30 1,412.68

มูลค่าการซื้อขาย 31,988.35 ล้านบาท