สั่งปตท.เจรจา 'เจดีเอ-ยาดานา' เลื่อนปิดซ่อม

สั่งปตท.เจรจา 'เจดีเอ-ยาดานา' เลื่อนปิดซ่อม

กระทรวงพลังงาน สั่ง "ปตท." เจรจาผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งเจดีเอและยาดานา เลื่อนระยะเวลาซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นคงพลังงาน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ทางผู้ผลิตก๊าซแหล่งเจดีเอ เอ 18 ในแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาลเซีย ตอบรับที่จะเลื่อนเวลาการปิดซ่อมบำรุงประจำปี 2559 ไปเป็นเดือนมิถุนายน จากเดิมเสนอปิดซ่อมเดือนมกราคม โดยทางกระทรวงฯ ขอให้เลื่อน เนื่องจากเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) จึงไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยง ขณะเดียวกันขอให้แหล่งยาดานาจากเมียนมาร์เลื่อนการปิดซ่อมจากเดิมแจ้งว่าจะปิดซ่อม 2 ช่วง คือ เดือนมีนาคมและเมษายน รวม 9 วัน แต่ทางกระทรวงฯ เสนอให้ปิดซ่อมช่วงเดียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะช่วงดังกล่าวโรงงานจะปิดส่งผลความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง จึงไม่เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ทั้งนี้ สนพ.คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2559 จะอยู่ที่ระดับ 28,300 – 29,000 เมกะวัตต์ ขณะที่ระดับเฝ้าระวังของพีก อยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์ จาดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2-3 จะส่งผลความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-3.5 และยังเป็นผลจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดปีหน้าจะร้อนขึ้นอุณภูมิเฉลี่ยอาจถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยทุกอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก 1 องศาการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 230 เมกะวัตต์ โดยพีกปี 2558 อยู่ที่ 27,346 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่11มิถุนายน ที่อุณหภูมิ 36.7 องศา

นายทวารัฐ กล่าวว่า สนพ. ได้เตรียมมาตรการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ โครงการรวมพลังงานหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ รณรงค์เปลี่ยนหลอด LED และใช้เครื่องปรับอากาศระบบ SEER เพื่อรองรับพีกไฟฟ้าหน้าร้อนที่จะเกิดขึ้น

สำหรับสถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้า 10 เดือนแรกปี 2558 พบว่า มีการผลิตไฟฟ้า 160,644 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 การใช้ไฟฟ้า 145,760 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นสาขาเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งนี้ ประเทศยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าระดับสูง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีการผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าถึงร้อยละ 14 สนพ.คาดการณ์การใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปี 2558 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 หรือ 173,863 ล้านหน่วย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นช่วงเวลานาน ประกอบกับการขยายตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และการก่อสร้าง