เชื่อ 'กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ' ดันไทยน่าลงทุน

เชื่อ 'กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ' ดันไทยน่าลงทุน

"วิสุทธิ์" รมช.คลัง เชื่อกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 10,000 ล้านบาทช่วยหนุนให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากครม. ขณะนี้กำลังทำรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งลักษณะการดำเนินงานจะไม่ช่วยเหลือเป็นมาตรการทั่วไปในวงเงินที่เท่ากัน แต่จะเลือกอนุมัติเงินส่งเสริมให้เฉพาะวัตถุประสงค์ เช่น การช่วยเหลือในส่วนของดอกเบี้ย หรือการช่วยเหลืองบศึกษาวิจัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาต่างชาติได้ แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง

“ช่วงที่ผ่านประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยหลายแห่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการไทยและราคาสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และเดินหน้าหามาตรการดูแลทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยปลายเดือนที่ผ่านมาธนาคารโลกได้เปิดเผยว่าไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศทั่วโลก แม้อันดับจะลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 46 แต่เชื่อมั่นว่าปีหน้าอันดับจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่อน” นายวิสุทธิ์ กล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 10 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต , กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , กลุ่มท่องเที่ยวคุณภาพ , กลุ่มเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอาหารแห่งอนาคต รวมถึงส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน , อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานเคมี , อุตสาหกรรมดิจิตอล รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ