อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)