แอร์นิวซีแลนด์เปิดตัวริสแบนด์ติดตามเด็ก

แอร์นิวซีแลนด์เปิดตัวริสแบนด์ติดตามเด็ก

แอร์นิวซีแลนด์เปิดตัวริสแบนด์ติดตามเด็ก

แอร์ นิวซีแลนด์ เปิดตัวแถบข้อมืออัจฉริยะ “แอร์แบนด์” ซึ่งฝังด้วยชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกตรวจสอบในขั้นตอนสำคัญของการเดินทางโดยสายการบินที่เด็กเดินทางคนเดียว โดยริสแบนด์นี้จะส่งข้อความแจ้งเตือนแก่พ่อแม่และญาติ เพื่อให้พวกเขาทราบว่าลูกหลานของพวกเขาอยู่ที่ไหน  ทั้งนี้ สายการบินจะใช้แถบข้อมืออัจฉริยะนี้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีทุกคน แต่เด็กที่อายุมากกว่า 16 ปี สามารถเลือกที่จะใช้บริการหรือไม่ก็ได้