แพทย์เผยอัตราป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น

แพทย์เผยอัตราป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น

แพทย์เผยอัตราป่วย "มะเร็งต่อมน้ำเหลือง" มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จี้ดันยาแอนติบอดี้เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เหตุชวยเพิ่มโอกาสคนไข้หายขาด

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถือเป็นโรคมะเร็งทางโรคหิตวิทยาที่พบเป็นอันดับ 1 แต่หากเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นที่พบในคนไทยจะอยู่ประมาณอันดับ 5-6 ซึ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ มะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากต่อมน้ำเหลืองหรือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตที่มากเกินไปในระบบน้ำเหลือง โดยในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรายใหม่อยู่ที่อัตรา 10 -12 รายต่อแสนประชากร แนวโน้มการพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รักษาอย่างถูกวิธี โดยหากรักษาอย่างถูกวิธีตั้งแต่ระยะแรกผู้ป่วยจะมีโอกาสหายขาดสูงถึง 80–90%แต่ในบางรายถึงแม้จะเป็นในระยะที่ 4 ก็มีโอกาสหายขาดได้ถึง 30%นอกจากนี้ในภาพรวมหากไม่แบ่งตามระยะของโรคผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดสูงถึง 60%

ศ.นพ.ธานินทร์กล่าวอีกว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทยที่พบมากที่สุดประมาณ 85%จะพบว่าเป็นชนิดบีเซลล์ส่วนการรักษาสามารถรักษาได้หลายแบบขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ทั้ง การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี การรักษาตามเป้าหมายหรือการให้ยาแอนติบอดี้ เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาในการรักษาขณะนี้คือผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางสิทธิ์ยังเข้าไม่ถึงการรักษา เนื่องจากการรักษาบางอย่าง เช่น การให้ยาแอนติบอดี้ ในกลุ่มผู้ป่วย 30 บาทรักษาทุกโรคยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ เพราะยาแอนติบอดี้ ยังไม่ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งบางประเทศ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย มีการบรรจุยาตัวนี้เข้าไปในบัญชียาหลักแล้ว ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสที่จะหายขาดจากโรคนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วย 80%ได้รับการรักษาต่ำการมาตรฐาน ส่วนสิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกยาตัวนี้ได้

“โรคนี้สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุโดยอายุที่พบน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ 5 ขวบ ส่วนอายุมากสุดอยู่ที่ 90 ปี สำหรับสาเหตุการเกิดโรคนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่พบว่ามีความสัมพันธ์ กับหลายภาวะ อาทิ การพบผู้ป่วยในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นในช่วงอายุ55-60ปีผู้ป่วยเอชไอวีพบอุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้นผู้ที่สูบบุหรี่ และการสัมผัสสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ เป็นต้น”ศ.นพ.ธานินทร์กล่าว