อินเดียทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัย5,000กม.

อินเดียทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัย5,000กม.

อินเดีย ประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัย 5,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพิสัยที่ไกลที่สุด

อินเดีย ประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัย 5,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพิสัยที่ไกลที่สุด บริเวณนอกฝั่งของแคว้นโอริสสา ซึ่งขีปนาวุธดังกล่าว สามารถเดินทางได้เร็วกว่าลูกกระสุนและสามารถขนอาวุธนิวเคลียร์ได้หนักถึง 1,000 กิโลกรัม และต้องได้รับความสั่งจากนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีเท่านั้นจึงจะสามารถยิงขีปนาวุธนี้ได้ นอกจากนี้ การทดสอบครั้งนี้ ยังเป็นการทดสอบที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 หลัง จากมีการทดสอบครั้งก่อนหน้านี้ปี 2555 และปี 2556