พระธุดงค์ธรรมชัยเดินทางถึงวัดพระธรรมกายแล้ว

พระธุดงค์ธรรมชัยเดินทางถึงวัดพระธรรมกายแล้ว

พระธุดงค์ธรรมชัย 1,130รูป เดินทางถึงวัดพระธรรมกายแล้ว รวมระยะทาง 485 กม.

พระธุดงค์ธรรมชัยจากวัดพระธรรมกาย จำนวน 1,130 รูป ได้เดินทางถึงมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย รวมระยะทาง 485 กิโลเมตร โดยมีพุทธศานิกชนจากทั่วประเทศ ร่วมโปรยดอกดาวเรืองตลอดการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ที่วัดธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

ซึ่งโครงการธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งพระธุดงค์ได้เดินผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 485 กิโลเมตร ตลอดโครงการมีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส พระวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า โครงการธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ซึ่งพระธุดงค์ที่เข้าไปในป่าเป็นไปเพื่อปลีกวิเวกปลีกตนเอง ส่วนพระธุดงค์ที่เข้าไปในเมือง เพื่อเป็นการฝึกตนเองและโปรดญาติโยม เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ซึ่งเราเข้าใจในการเดินธุดงค์ในกรุงเทพมหานครเป็นสาเหตุทที่ทำให้รถติดมาก เราก็ยอมรับกับการถูกตำหนิ แต่อยากให้มองไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อญาติโยมที่เห็นพระธุดงค์เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างาม ก็จะมีแรงใจที่อยากที่จะสวดมนต์ ภาวนาจิต จนเกิดสมาธิ เกิดปัญญาที่จะดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุข โดยพระธุดงค์ไม่ได้เทศน์สอนอะไรเลย เพียงแค่เดินธุดงค์ ด้วยความสงบ มีสมาธิ ด้วยอิริยาบถการเดิน เพียงเท่านี้ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายเกิดความศรัทธา จนเป็นแรงบันดาใจ ที่จะรักษาศีล เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป

ส่วน นางน้อมกิจ สังขโอทาน อายุ 46 ปี ชาวจ.นนทบุรี กล่าวว่า ตนเองศรัทธาพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ชอบคำสอนของวัดพระธรรมกายเรื่องสมาธิ ทำให้เรามีความสุขสงบ การที่เราเห็นพระธุดงค์ทำให้เรารู้สึกศรัทธาในพระพุทธสาสนามากยิ่งขึ้น วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระธุดงค์ได้กลับถึงวัดจึงได้เดินทางมาเพื่อโปรดดอกดาวเรืองเพื่อเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปี รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ปีหน้าจะมาอีกและจะชวนเพื่อนมาด้วย.