เรียกกมธ.ยกร่างรฯแจงระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม

เรียกกมธ.ยกร่างรฯแจงระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม

กมธ.ปฏิรูปการเมืองเรียก"ตัวแทนกมธ.ยกร่างรธน."แจงระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม หลังพิจารณาพบจุดอ่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 2 ก.พ. ที่จะมาถึงว่า นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธาน กมธ.ฯ ได้เชิญนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญให้มาชี้แจงถึงกรณีการนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม หรือ MMD (Mixed Member Proportional) มาใช้ในประเทศไทย หลังจากที่ที่ประชุมกมธ.ปฏิรูปการเมืองรอบที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนั้นยังพบข้อบกพร่อง โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลและเกิดการต่อรองผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในสภามีมากขึ้น ทั้งนี้ในการเชิญนายเอนกมาชี้แจงดังกล่าวจะเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

สำหรับผลการพิจารณาของ กมธ.ปฏิรูปการเมือง ต่อกรณีการนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมมาใช้ในประเทศไทย ตามรายงานการประชุมกมธ. ลงวันที่ 26 ม.ค. แล้วมีสาระสำคัญ คือ การนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมมาใช้ เนื่องจากไม่ต้องการให้พรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เสียงข้างมากในสภาและตั้งรัฐบาลพรรคเดียว จึงต้องการให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กได้ที่นั่งในสภาเพิ่มและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้น ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พรรคขนาดเล็กได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่มาก จึงทำให้เกิดอำนาจเด็ดขาดของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ในสภาฯ และพรรคการเมืองนั้นมีอำนาจมาก กรณีที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญนำระบบเลือกตั้งแบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยนั้น ยอมรับว่าจะทำให้พรรคการเมืองไทยไม่เข้มแข็ง และไม่สามารถป้องกันพรรคการเมืองที่มีอำนาจทุน ต้องการอำนาจในสภาฯ และเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ที่จะใช้วิธีรวบรวมเสียงจากพรรคเล็กเพื่อตั้งรัฐบาล นอกจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการถอดถอนรัฐบาลที่จำเป็นต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาได้