แล้งหนัก!สระน้ำแห้งกระทบชาวบ้าน100ครัวเรือน

แล้งหนัก!สระน้ำแห้งกระทบชาวบ้าน100ครัวเรือน

แล้งหนัก! สระน้ำกลางหมู่บ้านแห้งกระทบชาวบ้านร่วม100ครัวเรือน ไม่สามารถปลูกผักเป็นอาชีพเสริมได้

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ล่าสุดสระน้ำกลางหมู่บ้านขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ไร่ ของหมู่บ้านมะค่าแต้ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้เกิดวิกฤติน้ำในสระเหือดแห้ง พื้นดินแตกระแหงพืชผักที่ปลูกไว้ยืนต้นแห้งตาย เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งที่ผ่านมาสระน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา บริการประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวส่งขายเป็นอาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยวของชาวบ้านร่วม 100 ครัวเรือน จากในหมู่บ้านมีอยู่กว่า 160 ครัวเรือน ทำให้ปีนี้ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักส่งขายได้อย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้หมู่บ้านได้ประสบปัญหาวิกฤติแล้งหนัก จากภาวะฝนตกน้อยและทิ้งช่วง ปกติช่วงนี้ทุกปีชาวบ้านจะมีรายได้จากการปลูกพืชผักขายครัวเรือนละ 3,000 – 4,000 บาท/ต่อเดือน แต่ปีนี้ต้องขาดรายได้ บางรายต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปขายแรงงานยังต่างจังหวัดแทน

ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ได้นำรถบรรทุกน้ำนำมาเติมยังถังกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้านวันละ 2 คันรถ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้น้ำของประชาชนทั้งหมู่บ้านกว่า 800 คน 160 ครัวเรือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว นายคำตัน คุณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านมะค่าแต้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาสำรวจและจัดหางบประมาณเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้านที่ตื้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ำได้ ให้ประชาชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ปลูกพืชผักขายเป็นอาชีพเสริมลดปัญหาความเดือดร้อนได้ตลอดทั้งปีด้วย