เดินเครื่องสูบน้ำประปาเต็มพิกัดแก้แล้ง

เดินเครื่องสูบน้ำประปาเต็มพิกัดแก้แล้ง

ชลประทานโคราช เร่งเดินเครื่องสูบน้ำดิบส่งเข้าโรงผลิตน้ำประปาเต็มพิกัด หลังน้ำประปาเริ่มขาดแคลน

ขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำโคราชเหลือ 49 เปอร์เซ็นต์ ยัน เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ภายหลังจากที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามฝายน้ำล้นตามเส้นทางของลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตั้งแต่พื้นที่อำเภอสีคิ้ว ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเตรียมเร่งระบายปริมาณน้ำที่มีการชะลอตัวตามฝายน้ำล้นต่างๆ ให้ไหลลงสู้พื้นที่ต่ำที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการเติมปริมาณน้ำดิบให้กับโรงผลิตน้ำประปา หลังจากที่การผลิตน้ำประปาไม่เพียง

ล่าสุดเช้าวันนี้(31ม.ค.58) เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่8 ได้เร่งติดเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ที่มีกำลังในการสูบน้ำ 500 ลูกบาศก?เมตรต่อนาที ที่ได้นำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเดื่อ หมู่ที่8 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งจัดส่งปริมาณน้ำจากพื้นที่สูงให้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงการประปาในพื้นที่อื่นๆได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา

เช่นเดียวกันกับที่โรงผลิตน้ำประปาบ้านมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ชลประทาน ก็ได้ติดเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคอง เข้าที่กักเก็บของโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้ปริมาณน้ำนั้นเต็มความจุกักเก็บ ที่ 1 แสน 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอต่อการนำไปผลิตเป็นประปาที่มีความต้องการกว่าวันละ 1 แสน 1 หมื่นลูกบาศก์เมตร

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยถึง สถานการณ์ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหลังทั้ง 5 แห่ง ของพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 49 เปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมด โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำอยู่ 148 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ จากความจุกักเก็บ 314 ล้านลบ.ม. ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำ 27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ของความจุที่ระดับกักเก็บ 110 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 151 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55 % ของความจุที่ระดับกักเก็บ 275 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 68 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % จากความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62% จากความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ทางชลประทานในสั่งให้ทุกอ่างหยุดจ่ายน้ำในการเกษตรทั้งหมด โดยให้มีการจัดส่งประมาณน้ำในการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์เพียงเท่านั้น ซึ่งตนเองยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตามจากการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ก็ยังพบว่ามีเกษตรกรที่อาศัยติดอยู่กับทางน้ำผ่าน ยังคงมีการสูบน้ำทำนาปรังกันอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายพันไร่ โดยที่ทางชลประทานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆแล้วขอให้หยุดการเพาะปลูกข้าวนาปรังและการปลูกพืชฤดูแล้งโดยเด็ดขาด เพราะว่าปริมาณน้ำที่จัดส่งมานั้นไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์ นายชิตชนกฯกล่าว