ชาวสวนดีใจหลังรัฐรับปากแก้ปัญหาน้ำยางสด

ชาวสวนดีใจหลังรัฐรับปากแก้ปัญหาน้ำยางสด

ชาวสวนดีใจ หลังรัฐรับปากแก้ปัญหาน้ำยางสด เสนอ 2 แนวทางให้รัฐบาลเลือกนำไปแก้ปัญหา

นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ประธานผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมตรัง กล่าวว่า หลังจากการประชุมของผู้แทนเครือข่ายชาวสวนยางพารา 16 จังหวัดภาคใต้ ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคตะวันออกและภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ ที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอประเด็นสำคัญ ซึ่งเป็นปัญหามากที่สุด จากโครงการของรัฐบาล ภายใต้แผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ จำนวน 16 มาตรการ คือ โครงการมูลภัณฑ์กันชน หรือโครงการที่ซื้อมาขายไป

โดยแกนนำเครือข่ายและผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงความเห็นนำเสนอรัฐบาลดังนี้ 1.ให้รัฐดำเนินการหาตลาดในการระบายยาง 2.ให้ปรับระบบการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรไม่ใช่ปล่อยผ่านสถาบันการเงิน 3.ให้รัฐดำเนินการจัดหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพาราฯ 5,000 ล้านบาท

4.ให้รัฐดำเนินการปรับแนวทางการรับซื้อยางเกษตรกรผ่านกลไกตลาดกลางยางพารา นำเสนอการจัดบัตรคิวโควตาการนำส่ง โดยอันดับแรกจัดสรรให้กับสถาบันเกษตกรก่อนและตามด้วยจัดสรรให้กับโรงรมเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และจัดสรรโควต้าการนำส่งยาง จากพ่อค้ารายใหญ่ ตรวจสอบประวัติ ลงทะเบียบ จำกัดปริมาณ

5.ให้รัฐทบทวนมาตรการในการรับซื้อยางโครงการมูลภัณฑ์กันชน ตรวจสอบรายละเอียดผู้ที่มาขายยาง เอกชนให้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 6.ให้รัฐดำเนินการจัดแบ่งพื้นที่การนำส่งยางตามเขตพื้นที่ตลาด การไหลเวียนของยางพารา 7.เพิ่มมาตรการในการดำเนินการอัดก้อนให้กับสถาบันที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องผ่านตลาดกลางยางพารา

นายถนอมเกียรติ กล่าวอีกว่า สิ่งที่แกนนำเครือข่ายและเกษตรกรชาวสวนยางยินดีเป็นอย่างยิ่งคือ การที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา รับปากที่จะดูแลปัญหาน้ำยางสดที่ชาวสวนยางส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อน จากราคาตกต่ำขณะนี้ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมและองค์การสวนยางรีบดำเนินการช่วยเหลือ

ทางเครือข่ายชาวสวนยางพารา จึงได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 2 แนวทาง คือ 1.ให้ดำเนินการซื้อขายน้ำยางในประเทศผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแต่น้ำยางจากสมาชิกเท่านั้น จากเกษตรกรทั่วไปก็เช่นเดียวกัน เพื่อให้ปริมาณน้ำยางได้ผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็ง นำพาเกษตรกรสู่การพัฒนาประเทศโดยระบบสหกรณ์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำยางในประเทศสามารถทราบได้ทุกวันโดยผ่านกลไกสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นจากระบบบัญชีสหกรณ์ และหากรัฐจะควบคุมปริมาณหรือจัดเขตพื้นที่ยางพาราก็จะง่ายขึ้น โดยรัฐสามารถชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำกับดูแล

2. ให้ชดเชยส่วนต่างผ่านทางสหกรณ์ตามฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว โดยจัดทำฐานข้อมูลโดยด่วน เพื่อให้ทราบปริมาณของน้ำยางที่มีอยู่ในสหกรณ์ในรูปของสมาชิกทั้งหมด โดยการชดเชยส่วนต่างจากราคาที่เป็นจริง ตามราคา ณ โรงงานรับซื้อน้ำยางสดในแต่ละวัน ผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ โดยรัฐกำหนดราคามาตรฐานส่วนต่างว่ากี่บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ หากรัฐบาลทำตามข้อเสนอวิธีที่ 1 ก็จะหมดปัญหาข้อเรียกร้องใด ๆ อีกต่อไป แล้วยางก็จะอยู่ในระบบทั้งประเทศ ควบคุมปริมาณได้ต่อไป หากล้นตลาดก็จะทำการชดเชยตามโซนนิ่งได้เลยในคราวต่อไป แต่ในเบื้องต้นหากรัฐบาลต้องการทำเรื่องด่วนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ให้เลือกแบบวิธีที่ 2 ไปก่อน แต่ปัญหาก็จะยังไม่จบ

โดยทางเครือข่ายชาวสวนยาง และภาคีชาวสวนยางต้องการให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับทุกคนเสมอกัน ภายใต้นโยบายคืนความสุขให้ประชาชน ให้พ่อค้าหรือเกษตรกรนำยางมาขายผ่านบัญชีสหกรณ์ทั้งหมด ส่วนมาตรการในการดำเนินการในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ทางตัวแทนที่ประชุมเสวนายินดีที่จะเข้าร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่อรัฐบาลต่อไป หากรัฐบาลต้องการ