กทม.หวั่นโรค'มือเท้าปาก'ระบาดกรุง

กทม.หวั่นโรค'มือเท้าปาก'ระบาดกรุง

กทม.หวั่นโรค "มือเท้าปาก" ระบาดกรุง พบยอดผู้ป่วยปี 57 กว่า 8 พันราย เตือนเฝ้าระวังเด็กเล็ก-เสี่ยงเสียชีวิต

นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ว่า ในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในกรุงเทพฯ กว่า 8,400 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ซึ่งในปี 2558 กทม.อยากให้ผู้ป่วยจากโรคมือเท้าปากมีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะจากผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนที่ต้องคอยดูแลและสำรวจอาการของเด็กๆ เป็นประจำ เพราะโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี แต่โรคนี้ก็มีโอกาสเกิดกับผู้ใหญ่ในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้

นพ.วงวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ การระบาดของโรคมือเท้าปาด จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวเป็นหลัก เชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดในระยะแรก จะมีไข้สูง มีผื่นที่คอและเท้า หากพบผู้ป่วยที่เป็นเด็กมีอาการดังกล่าวจะต้องนำไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที เนื่องจากเด็กเล็กจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคค่อนข้างดี เนื่องจากมีการเข้าควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง หรือพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

นพ.วงวัฒน์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามแนวทางในการควบคุมโรคมือเท้าปาก กทม ได้แจ้งเตือนไปยังโรงเรียนต่างๆ และศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียน อาคาร และห้องน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้ง่าย อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก สำหรับครูและผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถสังเกตอาการป่วยของเด็ก หากพบว่ามีผู้ป่วยในโรงเรียนจะต้องเร่งรายงานมายังกทม.ทันที เพื่อจะได้ทำการเฝ้าระวัง ส่วนผู้ปกครองหากพบเด็กมีอาการดังกล่าวห้ามไปโรงเรียน เพราะจะแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้