นาโต้ส่งทหารประจำ6ชาติยุโรปตะวันออก

นาโต้ส่งทหารประจำ6ชาติยุโรปตะวันออก

"นาโต"แถลงจะส่งกำลังทหารขนาดเล็กเข้าไปประจำการใน 6 ประเทศของยุโรปตะวันออก

เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต) นายเยนส์ สโทลเทนเบิร์ก แถลงว่า นาโตจะส่งกำลังทหารขนาดเล็กเข้าไปประจำการใน 6 ประเทศของยุโรปตะวันออกประกอบด้วย เอสโตเนีย,ลัตเวีย,ลิธัวเนีย,โปแลนด์,บัลแกเรีย และโรมาเนีย เพื่อช่วยประสานงานการตั้งหน่วยเฉพาะกิจรับมือกับปฏิบัติการของรัสเซียในประเทศยูเครน ถือเป็นครั้งแรกที่นาโตส่งทหารเข้าไปในประเทศในยุโรปตะวันออกเหล่านี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกลาโหมจาก 28 ประเทศสมาชิกนาโต จะหารือกันถึงการเสริมกำลังเต็มอัตราศึก เพื่อตอบโต้กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ล่อแหลมของทวีปยุโรปวันพฤหัสบดีที่5ก.พ.นี้