ซีพีเอฟร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

ซีพีเอฟร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือโครงการต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไบโอดีเซล

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โดย นายชาตรี รชตะสมบูรณ์ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปสระบุรี และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฯ จากการผลิตไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เร็วๆนี้.