กบง.ยันไม่ระงับสัญญาไฟฟ้าSPP

กบง.ยันไม่ระงับสัญญาไฟฟ้าSPP

กบง. ยันให้ SPP ผลิตไฟฟ้าต่อไม่ระงับสัญญา ชี้รอสรรพสามิตแก้ปัญหาน้ำมันค้างสต๊อกก่อนปรับโครงสร้างภาษีดีเซล

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. ได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานร่วม ซึ่งยืนยันว่า โรงไฟฟ้า SPP ที่จะเริ่มหมดสัญญาในปี 2560-2568 จะให้มีการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่มีการระงับสัญญา เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมการลงทุนของประเทศและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ภาคประชาชนผ่านระบบสายส่ง หรือ Grid ในส่วนนี้จะต้องหารือสร้างความเหมาะสมเป็นธรรม และไม่เป็นภาระต่อราคาค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังเห็นชอบให้มีการโยกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ปรับเป็นอัตราภาษีดีเซลที่ขยับขึ้น ในอัตราเดียวกัน 1 บาทต่อลิตร ทำให้ภาษีขยับจาก 3.25 บาท เป็น 4.25 บาทต่อลิตร แต่จะมีการปรับโครงสร้างเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับ กรมสรรพสามิตจะแก้ไขปัญหาน้ำมันค้างสต๊อกอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อเอกชน