พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย749ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย749ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 749 ลบ. รายย่อยซื้อ 1.4 พันลบ. สถาบันขาย 1 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ383 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน4,485.365,556.58-1,071.22

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์4,405.554,022.25 383.30

นักลงทุนต่างชาติ12,140.9112,889.94-749.03

นักลงทุนทั่วไป31,178.2829,741.34 1,436.94

มูลค่าการซื้อขาย 52,210.11 ล้านบาท