จี้รบ.อนุมัติ7.5พันล้านช่วยชาวสวนยาง

จี้รบ.อนุมัติ7.5พันล้านช่วยชาวสวนยาง

“แนวร่วมฯสวนยาง” จี้รบ.อนุมัติ 7.5 พันล้าน ช่วยชาวสวนและคนกรีด ย้ำออกพันธบัตรรับซื้อกก.ละ 80 บาท

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง อ่านแถลงการณ์ภายหลังติดตามความคืบหน้ากรณีที่ได้ร้องให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ ว่า แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพาราได้มีมติที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ว่า ให้รัฐบาลยุติโครงการมูลภัณฑ์กันชน ตั้งแต่เปิดฤดูกรีดยางใหม่ในเดือนพ.ค. และให้ใช้วิธีการของแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางที่เคยเสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางพารากิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงเป้าหมาย สามารถบรรเทา เยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางได้ทั่วถึงทุกกลุ่มและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

นายสุนทร กล่าวว่า ให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางและคนกรีดยาง 5 แสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรณี 1,000 บาทต่อไร่ โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงปิดกรีดยางพาราเดือนละ 5,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาทต่อครัวเรือน และขอคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ท้ายพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข ขอสนับสนุนการตั้งสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กระบวนการต่อสู้ของเกษตรกรชาวสวนยาง สนับสนุนร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่แก้ไขในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ขอสนับสนุนการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปฏิรูปยางพาราทั้งระบบของเครือข่าย สมาคม สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ