สาวโพลแดนซ์ขอโทษผู้บริหารรถไฟใต้ดินแล้ว

สาวโพลแดนซ์ขอโทษผู้บริหารรถไฟใต้ดินแล้ว

"สาวโพลแดนซ์" เข้าพบผู้บริหารรถไฟใต้ดิน พร้อมขอโทษที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

จากกรณีมีบุคคลโพสต์คลิปวีดีโอเต้นPoleDance ในขบวนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเป็นอย่างมากถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว

ล่าสุด นายชาติชาย ประดิษพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เชิญ นางสาว ปาจรีย์ วรภัณฑ์พิศิษฎ์ (วุ้นเส้น) เจ้าของคลิปวีดีโอดังกล่าวมาทำความเข้าใจ ให้ทราบว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการใช้ห่วงมือจับและเสาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้จับในขณะโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อให้ปลอดภัยและเป็นการทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรืออาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นได้ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินการรักษาความสงบเรียบร้อยความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า พ.ศ.2547 ตลอดจนข้อกำหนดการใช้รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลทั้งนี้ นางสาวปาจรีย์ ได้รับทราบและได้กล่าวขอโทษในการกระทำที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและมิได้เจตนากระทำให้เกิดความเสียหายพร้อมทั้งยินดีที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยทำความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีในการใช้อุปกรณ์และการปฏิบัติตนในระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องต่อไป

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติตนขณะโดยสารระบบรถไฟฟ้ามีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การโดยสารระบบรถไฟฟ้าของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกๆท่านเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด