'บขส.'ตั้ง'นพรัตน์'รักษาการแทนกก.ผจก.ใหญ่

'บขส.'ตั้ง'นพรัตน์'รักษาการแทนกก.ผจก.ใหญ่

บอร์ด บขส. มีมติแต่งตั้ง "นพรัตน์ การุณยะวนิช" รักษาการแทน กก.ผจก.ใหญ่

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่าตามที่นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ได้อนุมัติให้นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. อีกตำแหน่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่จะเสร็จ โดยไม่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป