ผบ.ตร.สั่งตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส

ผบ.ตร.สั่งตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส

"พล.ต.อ.สมยศ"ให้หน่วยที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัดท่องเที่ยว 31 จังหวัดสั่งตั้งศูนย์"วันสต็อปเซอร์วิส"

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มีหนังสือวิทยุในราชการด่วนที่สุด เลขที่ 0001/(ศปก.ตร.) ลงวันที่ 29 ม.ค.2558 ถึง ผบช.น., ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร. ให้หน่วยที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัดท่องเที่ยว 31 จังหวัด ดำเนินการตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) และให้ ผบช.น. , ภ. สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของ น., ภ. ต่าง ๆ เสนอ ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.) ภายในวันที่ 9 ก.พ. 58 และ ตร.จะได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไปสุ่มตรวจผลการดำเนินการของหน่วยตามที่รายงานมาต่อไป โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด