PTTEP - ถือ

PTTEP - ถือ

พลิกกลับมาเป็นกำไรในไตรมาส 1/58 –แต่กำไรมีความเสี่ยงขาลง

ต่ำกว่าคาด

PTTEP รายงานขาดทุนสุทธิไตรมาส 4/57 ที่ 24,415 ล้านบาท ลดลงจากกำไรในไตรมาส 3/57 ที่ 15,284 ล้านบาท บริษัทรายงานการขาดทุนสูงกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ 20% ซึ่งปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ (แม้ว่าการตั้งด้อยค่าผลขาดทุนจากโครงการมอนทาราและโครงการแคนาเดียน ออยล์แซนด์ เป็นไปตามคาดฯ) ค่าใช้จ่ายพิเศษสุทธิรวมเป็น 31 พันล้านบาท แต่เราคาดการณ์ไว้ที่ 27 พันล้านบาท ซึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวแล้ว ยังมีค่าการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่าสมมติฐานของเราอีกด้วย

ประเด็นหลักจากผลประกอบการ

ปัจจัยเชิงลบต่อผลประกอบการไตรมาส 4/57 ได้แก่ การด้อยค่าของทั้งโครงการมอนทารา และโครงการแคนาเดียน ออยล์แซนด์รวมที่ 997 ล้านเหรียญ อีกทั้งการตัดบันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งเดียวจำนวนมาก (ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติในไตรมาส 4) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเป็น 4.26 เหรียญต่อboe แล 5.99 เหรียญต่อboe จากในไตรมาส 3/57 ที่ 2.74 เหรียญต่อboe และ 5.84 เหรียญต่อboe ตามลำดับ การผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงการมอนทาราผลักดันค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้นเป็น 24 เหรียญต่อboe จาก 22.27 เหรียญต่อboe ในไตรมาส 3/57

ปริมาณยอดขายปิโตรเลียมสูงขึ้น 7% QoQ เป็น 347,295 boe ต่อวัน แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ซึ่งลดลง 13% QoQ เป็น 56.54 เหรียญต่อboe ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี ส่งผลให้รายได้ลดลง 6% QoQ พร้อมกันนี้ PTTEP ยังรายงานอัตราเงินปันผลต่อหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ที่ 1.50 บาท ส่งผลให้อัตราเงินปันผลรวมทั้งปี 2557 เป็น 4.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของตลาด แต่อัตราเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังคิดเป็นเพียง 2.7% ต่อปี

แนวโน้ม

กำไรสุทธิไตรมาส 1/58 คาดพลิกกลับมาทำกำไร เนื่องจากไม่มีการบันทึกด้อยค่า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะกลับเป็นปกติ อีกทั้งการตัดค่าใช้จ่ายในการขุดหลุมสำรวจหลุมแห้งโดยปกติแล้ว จะค่อนข้างน้อยในไตรมาสแรก เบื้องต้นเราประเมินกำไรสุทธิหลังหักภาษีที่ราวๆ 8 พันล้านบาท แม้ราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงอีก แต่ราคาก๊าซ (ผลผลิตก๊าซคิดเป็น 67% จากทั้งหมด) ยังทรงตัวที่ 8 เหรียญ/mmbtu โดยมีกำหนดปรับราคาในแหล่งหลักๆในเดือนเม.ย.และต.ค.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้บริหารแนะว่าจุดคุ้มทุนจะยังคงอยู่ที่ 44 เหรียญ/boe เนื่องจากค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 24 เหรียญ/boe ซึ่งค่อนข้างน่าผิดหวัง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้บริหารแนะว่าค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยอาจลดลงหลังบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในโครงการมอนทารา ดังนั้นเราจึงปรับเพิ่มประมาณค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยขึ้นเป็น 24 เหรียญ/boe (จาก 19 เหรียญ/boe)