KTB - ซื้อ

KTB - ซื้อ

แนวโน้มปี 2558 สดใส

ประเด็นการลงทุน

เมื่อวานนี้เราได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคระห์ของ KTB โดยในที่ประชุมผู้บริหารมองว่าแนวโน้มปี 2558 นั้นจะสดใส จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจากคำแนะนำดังกล่าว ส่งผลให้เรายังคงประมาณการเติบโตสินเชื่อที่ 8% สำหรับทั้งปี 2558 และปี 2559 หนุนโดยสินเชื่อธุรกิจ SME ขนาดเล็กและสินเชื่อรายย่อย เราคาดกำไรปี 2558 ที่ 37 พันล้านบาท (สูงขึ้น 11.5% YoY) พร้อมกันนี้ถ้าหาก KTB มีการเติบโตสินเชื่อสูงกว่า 8% (หนุนโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานรัฐและการปล่อยสินเชื่อให้กับดีลควบรวมกิจการ) จะมีอัพไซด์ต่อประมาณการปี 2558 ของเรา

เป้าการเติบโตสินเชื่อปี 2558 ที่ระหว่าง 6-7% หนุนโดยสินเชือ่ธุรกิจ SME และรายย่อย

KTB รายงานการเติบโตสินเชื่อที่ 10.9% YoY สำหรับปี 2557 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของผู้บริหารที่ระหว่าง 5-7% เนื่องจากมีอุปสงค์สินเชื่อจำนวนมากในกลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในไตรมาส 4/57 ธนาคารคาดสินเชื่อปี 2558 จะเติบโต 6-7% หนุนโดยอุปสงค์สินเชิ่อธุรกิจ SME และรายย่อยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังตั้งเป้าการเติบโตรายได้ค่าธรรมเนียมที่ 10-12% ให้สังเกตว่าผู้บริหารคาดสินเชื่อธุรกิจ SME และรายย่อยมีแนวโน้มขยายตัวเป็นเลขสองหลัก ในขณะที่สินเชื่อบรรษัทจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเลขหลักเดียว อย่างไรก็ตาม KTB ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของสินเชื่อสำหรับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจในปีนี้ ดังนั้น จะมีอัพไซด์ต่อประมาณการเติบโตสินเชื่อ จากสมมติฐานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 4.1%

สมมติฐานส่วนต่างอัตรดาอกเบี้ยปี 2558 จะอยู่ที่ 2.7% ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ธนาคารคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2558 เป็น 2.7% ทรงตัว YoY เนื่องจากธนาคารหันมามุ้งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น (ได้แก่สินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อย) เรายังคงประมาณการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ 2.76% ทั้งสำหรับปี 2558 และปี 2559 เนื่องจากธปท.ยังคงอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2% จนถึงสิ้นปี 2558 โดยเราเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในปี 2558 นี้จะสะท้อนอัพไซด์ต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและกำไร

การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯปี 2558 จะลดลง YoY

ถึงแม้ว่า KTB จะไม่ได้ให้รายละเอียดแนวโน้มการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯในปี 2558 แต่ผู้บริหารคาดว่าจะลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและการตั้งสำรองฯเชิงคุณภาพลดลง ดังนั้นเราจะยังคงประมาณการตั้งสำรองฯปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 12.5 พันล้านบาท ลดลง 8.5% YoY พร้อมกันนี้ธนาคารยังแนะสัดส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมที่ 2.3% ณ สิ้นปี 2558 คงที่ YoY

คาดปี 2558 จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารคาดอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 15% (คงที่ YoY) และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายรับที่ประมาณ 45% ซึ่งถ้าหากธนาคารสามารถบรรลุการเติบโตสินเชื่อเร็วขึ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้น รวมถึงตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้ จะส่งผลให้มีโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการ โครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นและการฟื้นตัวของการบริโภคในช่วงครึ่วหลังของปี 2558 จะหนุนให้การปล่อยสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น ให้สังเกตว่าเราตั้งสมมติฐานอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 ที่ 15.2%