ส่ง'เลิศรัตน์'แจงปมเปลี่ยนรายละเอียดร่างรธน.

ส่ง'เลิศรัตน์'แจงปมเปลี่ยนรายละเอียดร่างรธน.

"บวรศักดิ์"เผยกมธ.ยกร่างรธน.ส่ง"เลิศรัตน์"แจงสาธารณะ ปมเปลี่ยนรายละเอียด-สาระสำคัญองค์กรหรือรูปแบบอื่น

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้ความเห็นท้วงติงต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในประเด็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับและจัดการเลือกตั้ง ที่ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ว่า เท่าที่ตนทราบ นายวิษณุ ได้แสดงความเห็นในทางบวก แม้จะมีรายละเอียดที่ขอให้ทบทวนในเนื้อหาบางประเด็น เช่นที่มาของ กจต.

โดยรายละเอียดเหล่านั้นหากมีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญยกเป็นประเด็นพิจารณา สามารถนำมาพิจารณาหรือทบทวนได้ แต่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำความเห็นของบุคคลภายนอกมาพิจารณาได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามในประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบที่มีอยู่เดิม ตนได้มอบหมายให้พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการชี้แจงในรายละเอียดและสาระสำคัญต่อสาธารณะแล้ว