สศอ.ประเมินจีดีพีอุตฯปีนี้โต2-3%

สศอ.ประเมินจีดีพีอุตฯปีนี้โต2-3%

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตฯปี 57 ติดลบ 4.6% ปี 58 คาดว่าจะโต 3-4% จีดีพีอุตสาหกรรมขยายตัวได้ 2-3%

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) เดือนธ.ค.2557อยู่ที่ระดับ 167.73 หดตัวเพียง 0.35% ขณะที่เดือนพ.ย.2557 เอ็มพีไอระดับ 165.62 หดตัวมาก 3.7%

ดัชนีเอ็มพีไอเดือนธ.ค.เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 4 เดือน(ก.ย.-ธ.ค. 2557) และทั้งปี 2557 ดัชนีเอ็มพีไอหดตัว 4.6% ถือเป็นการหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปีนี้ดัชนีเอ็มพีไอน่าจะสามารถเติบโตระดับ 3-4% เพราะคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัว ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ(จีดีพี)ภาคอุตสาหกรรม น่าจะเติบโตระดับ 2-3% และอัตราการใช้กำลังผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 60.48%

"ปัจจัยบวกของภาคอุตสาหกรรมปีนี้มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ที่รัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุน และสัญญาณบวกจากยอดคำขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2557 ที่สูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่ง 85% คือการลงทุนจริง ทำให้เกิดการบริโภคต่อเนื่องจนอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวและยังได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันขายปลีกที่ลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลก และการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ต้องจับตาปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยแต่ยังไม่ฟื้นตัว" นายอุดมกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญ พบว่า อุตฯรถยนต์ ปีนี้คาดว่าจะผลิตรถยนต์รวมประมาณ 2.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 14.36% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13.43% และเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.94% เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและตลาดส่งออกหลักมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

ขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 คาดว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2% แบ่งเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 0.5 -1% ตามความต้องการของตลาดกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารที่เพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 1-2% เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้น ด้านอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปี 2558 คาดการณ์ว่าสถานการณ์เหล็กในส่วนการผลิตจะทรงตัว 6.82- 6.89 ล้านตัน โดยความต้องการใช้เหล็กในประเทศจะขยายตัวในช่วง 0-3% จากการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2558 คาดว่าจะยังขยายตัวได้ ทั้งภาคการผลิตและการส่งออก โดยกลุ่มสิ่งทอจะเป็นการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียนเป็นหลัก ขณะที่เสื้อผ้าสำเร็จรูป ภาครัฐได้สนับสนุนให้ขยายฐานการผลิตไปซีแอลเอ็มวี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านแรงงานและจีเอสพี

ส่วนอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2558 คาดว่า การผลิตในภาพรวมจะขยายตัวประมาณ 0-5% การส่งออกจะขยายตัวได้ในระดับ -2.5-2.5% เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศผู้นำเข้าหลักทยอยฟื้นตัวขึ้น