กบง.เล็งขึ้น'เอ็นจีวี'รถแท็กซี่อีก1บาท

กบง.เล็งขึ้น'เอ็นจีวี'รถแท็กซี่อีก1บาท

กบง.เล็งขึ้น "เอ็นจีวี" รถแท็กซี่อีก1บาท "ณรงค์ชัย" เสนอเก็บภาษีก๊าซ กลุ่มยานยนต์เพื่อความเท่าเทียม

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (30 ม.ค.) นอกจากจะมีการพิจารณาปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปแล้ว จะพิจารณาปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถแท็กซี่ รถสองแถว และรถตุ๊กๆ ด้วย จากปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือให้จำหน่ายในราคาต่ำเพียง 9.50 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบเดิมในการปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีทั้งกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ คือ การทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะทำให้ราคาเอ็นจีวีทั่วไปขยับขึ้นจาก 12.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.50 บาทต่อกิโลกรัม และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขยับจาก 9.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.50 บาทต่อกิโลกรัม และปรับขึ้นสะท้อนต้นทุนสูงสุดไม่เกิน 16 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในโลกปรับราคาลงตามราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการปรับราคานั้นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กบง.ในวันที่ 30 ม.ค. 2558 เป็นหลัก

นอกจากนี้ การประชุม กบง.ครั้งนี้ จะปรับโครงสร้างราคาก๊าซทั้งหมดอย่างชัดเจน ทั้งเอ็นจีวีดังกล่าว และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ที่จะลอยตัวราคาในวันที่ 2 ก.พ. 2558 แต่รอบแรกในเดือนก.พ. 2558 นี้ยังให้แอลพีจีคงอัตราเดิม 24.16 บาทต่อกิโลกรัม และในเดือนถัดไปจะพิจารณาตามราคาตลาดโลก แต่ในส่วนผู้มีรายได้น้อยยังคงอัตราเดิม 18.13 บาทต่อกิโลกรัมต่อไป

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ก.พ. 2558 นั้น เบื้องต้นจะมีการพิจารณารายละเอียดของอัตราเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีทอินทารีฟ) และรายละเอียดของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ พ.ศ. 2558-2879 (พีดีพี 2015) ซึ่งจะกำหนดว่าแต่ละโรงไฟฟ้าควรผลิตไฟฟ้าที่ระดับเท่าใดต่อไป

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการประชุม กบง.จะมีการพิจารณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแอลพีจีและเอ็นจีวีที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ใช้รถยนต์แอลพีจีและเอ็นจีวีไม่เคยเสียภาษีเลย ทั้งที่เป็นผู้ใช้ถนนเหมือนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมัน ส่วนจะจัดเก็บภาษีอัตราเท่าไหร่ และเมื่อใดนั้นจะต้องนำไปหารือในที่ประชุม กบง.ต่อไป

ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษีดีเซลนั้น กบง.จะพิจารณาเพิ่มอัตราภาษีดีเซลอีก 1 ครั้ง และเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจะทำให้ดีเซลถูกเรียกเก็บใกล้เคียงกับราคาน้ำมันที่ประมาณ 4 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันเก็บอยู่ 3.25 บาทต่อลิตร

นายณรงค์ชัย กล่าวด้วยว่า แม้ปัจจุบันราคาน้ำมันโลกจะลดต่ำลงมาก แต่ไทยยังคงต้องให้การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังต่อไป

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ได้ 13% ของราคาแท็กซี่ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นปรับขึ้นรอบแรกไปแล้ว 8% และรอบต่อไปอีก 5% ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีกลุ่มแท็กซี่จริง ทางผู้ประกอบการแท็กซี่จะต้องเข้าหารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าแท็กซี่ในส่วนของ 5% นั้น ให้มีสัดส่วนมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนก๊าซที่ปรับขึ้น