'ธีระพงษ์'สั่งคุมเข้มมิเตอร์แท็กซี่

'ธีระพงษ์'สั่งคุมเข้มมิเตอร์แท็กซี่

"ธีระพงษ์" สั่งผู้ตรวจการออกสุ่มตรวจสอบมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ หากพบผิดปกติปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าพบรถแท็กซี่ที่มาตรค่าโดยสารวิ่งเร็วผิดปกตินั้น กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของรถแท็กซี่คันดังกล่าวแล้ว พบความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ภายในมาตรค่าโดยสาร ทำให้แสดงค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เชิญบริษัทเจ้าของมาตรค่าโดยสารมาร่วมประเมินสภาพปัญหา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ จากการประเมินสาเหตุของมาตรค่าโดยสารที่วิ่งเร็วผิดปกติ พบว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากอุปกรณ์หรือแผงวงจรภายในมาตรค่าโดยสารชำรุด หรืออาจเกิดจากระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ตัวเฟืองไมล์หรือปลั๊กไมล์เสื่อม ซึ่งส่งผลให้รอบไมล์เดินเร็วขึ้นและมาตรค่าโดยสารขึ้นผิดปกติได้ หากเจ้าของรถหรือผู้ขับรถแท็กซึ่พบว่ามาตรค่าโดยสารผิดปกติ ให้นำรถแท็กซี่เข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องของมาตรค่าโดยสารกับบริษัทที่นำรถเข้าปรับจูนมาตรค่าโดยสารทันทีซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรับจูนอีก แต่หากไม่นำรถเข้าแก้ไขมาตรค่าโดยสารให้ถูกต้องและนำไปให้บริการผู้โดยสาร เมื่อกรมการขนส่งทางบกตรวจพบจะมีความผิดตามกฎหมายในข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจการที่ออกปฏิบัติหน้าที่สุ่มตรวจสอบมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้มากขึ้น รวมทั้งให้ช่างตรวจสภาพรถเข้มงวดกับการตรวจมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่และอุปกรณ์ส่วนควบที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่เข้ารับการตรวจสภาพทุกคัน หากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่พบว่าอัตราค่าโดยสารบนมาตรค่าโดยสารเริ่มต้นสูงกว่า 35 บาท หรือมาตรค่าโดยสารวิ่งเร็วและราคาค่าโดยสารสูงผิดปกติ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการสามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง